_

در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات حقوق؛
مدیر کمیته امداد شهرستان شاهرود اعلام کرد:
به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری؛
رئیس سازمان عشایری کشور اعلام کرد:
شهردار شاهرود اعلام کرد:
رییس اداره تعاون روستایی شهرستان شاهرود خبر داد:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: