رضا آباد شاهرود مقصد تورهای کویر نوردی و رالی کویر

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
گزارش تصویری/
رضا آباد شاهرود مقصد تورهای کویر نوردی و رالی کویر
رضا آباد شاهرود در شمال منطقه پارک وحش خارتوران از توابع بخش بیارجمند شهرستان شاهرود قرار گرفته است و تپه های ماسه ای به اشکال مختلف، سیاه چادر عشایری و نقوش بافته های زنان ایل از مهم ترین جاذبه های گردشگری این روستا به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار نسل شاهوار روستای رضاآباد شاهرود در ۲۵۰ کیلومتری جنوب غربی شاهرود و ۱۲۳ کیلومتری جنوب بیارجمند واقع شده است. این روستا در شمال منطقه پارک وحش خارتوران از توابع بخش بیارجمند شهرستان شاهرود قرار گرفته است و تپه های ماسه ای به اشکال مختلف، سیاه چادر عشایری و نقوش بافته های زنان ایل از مهم ترین جاذبه های گردشگری این روستا به شمار می رود.

رمل ها ی اطراف روستا ، چشم انداز زیبا داشته و هر گردشگری را به سمت خود جلب می کند. از این جاذبه های طبیعی که بخشی از موهبت الهی منطقه است می توان در آینده ای نه چندان دور درخصوص تورهای مختلف کویرنوردی و رالی کویر بهره برد. شترسواری ازدیگرجاذبه های ممکن دراین روستای گردشگری است.