تقدیر ظریف از خدمات مالکی در عراق/ از مقامات ایران به ویژه مقام معظم رهبری تشکر می کنم