نخستین تصاویر از پهپاد به دام افتاده رژیم صهیونیستی در غزه