نمایشگاه سفالینه در دامغان برگزار شد/ احیا هنر ارزشمند سفال