دومین جشنواره هفته پژوهش استان سمنان در شاهرود آغاز به کار کرد