گزارش/ قیمت گوشت قرمز در شاهرود به 34هزار تومان رسید/ ضعف مسئولان در تنظیم بازار عامل اصلی گرانی ها