سخن نگاشت بیانات رهبر انقلاب در دیدار با بسیجیان سراسر کشور