گزارش تصویری خروش انقلابی مردم شاهرود بر علیه فتنه گران