شفر: قبل از بازی کمی عصبی بودم؛ فکر می‌کردم می‌بازیم!/ این برد را به قائدی تقدیم می‌کنیم